เกี่ยวกับหน้านี้

VisionaLeaders เริ่มต้นได้อย่างไร? 

          เนื่องจากบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์หางานสำหรับผู้หญิง【hello-carres】จึงทำให้เรามีโอกาสได้พบกับผู้บริหารจากทั้งบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น และส่วนใหญ่ทุกท่านจะมีความกังวลคล้ายๆ กันคือ “ค่าใช้จ่ายในการ PR บริษัทนั้นแพง” “ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทญี่ปุ่น(ไทย)”  และเพื่อตอบสนองต่อความกังวลดังกล่าว เราจึงผุด【Visionaleaders】 ขึ้นมา โดยมีคอนเซปต์คือ “ส่งความรู้สึกของผู้บริหารโดยปราศจากกำแพงแห่งการสื่อสาร” เพื่อเป็นสื่อกลางให้คุณได้ PR บริษัท องค์กร ผู้บริหาร และเป็นสื่อให้ทุกคนได้รู้จักบริษัทของคุณมากยิ่งขึ้น


ความรู้สึกของเรา

         ’ Visionaleaders ’ คือคำใหม่ที่เกิดจากการผสมกันระหว่าง 2 คำ คือ Visionary (จินตนาการ,วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน) และ Leader (ผู้นำ)
        ’ Visionaleaders ’ นั้นคือการสัมภาษณ์ใจความสั้นๆ โดยเน้นไปที่คุณลักษณะของผู้บริหาร, วิสัยทัศน์,  ความรู้สึกถึงผู้ประกอบการ โดยต้องการจะประชาสัมพันธ์ความคิดและเป้าหมายทางธุรกิจนั้นได้อย่างครบถ้วน การก้าวผ่านกำแพงของภาษา และ ชาติพันธุ์ของผู้บริหาร ที่ดำเนินกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งเศรษฐกิจกำลังพัฒนานั้น คือหน้าที่อย่างหนึ่งของ ‘ Visionaleaders ’ และอีกสิ่งหนึ่งคือ เราหวังว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่จะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นได้ โดยการรวบรวมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นธุรกิจประเภทที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ โดยผ่าน ’Visionaleaders’ นี้

 

 

LIFE&GLORY. Co., Ltd.

CEO  ธนิชา เรืองสุวรรณ์